Careers rarely develop the way we plan them. Our career path often takes many twists and turns, with particular events, choices and people influencing our direction.

We asked Naoise Pye from St. Michael's House to give some advice for people considering this job:

 

Naoise Pye

Social Care Worker

St. Michael's House

Read more

  Naoise Pye
You need to be interested in people, and want to help them. Interests in Creative Arts can help as well as having a degree in Social Studies and having plenty of work experience.
Close

Enterprising?
Enterprising 
Enterprising people like situations that involve using resources for personal or corporate economic gain. Such people may have an opportunistic frame of mind, and like commerce, trade and making deals. Some are drawn to sales and marketing occupations. Many will eventually end up owning their own business, or managing a section in larger organisations. They tend to be very goal-oriented, and work best when focused on a target. Some have an entrepreneurial inclination.
Career Interviews
Sector Profiles
School Subjects (LC)
College Courses
Close
Study Skills
Other
Work Experience (School)
CV & Interview Preparation

Bord na Gaeilge UCD Scholarships

logo imagelogo image

Bord na Gaeilge UCD Scholarships


Monday, February 16, 2015 
Bord na Gaeilge UCD Scholarships

Bord na Gaeilge UCD Scholarships

Teach na Gaeilge 2015 – 2016 celebrating 15 years.

UCD’s mini Gaeltacht first established in 2000, offers students a unique experience. Students from various subject areas, have the opportunity to live and work together as Gaeilge, while further developing their individual talents through a range of social and cultural activities.

Bord na Gaeilge offers scholarships to 24 students who are fluent Irish speakers and who have the desire and ability to initiate projects which promote the use of the language.

  • The residence scheme is open to fluent Irish speakers pursuing all UCD courses
  • Successful candidates will reside in ‘Teach na Gaeilge’ in the Merville Student Residences, located minutes from the University’s lecture theatres, libraries, computer and sports facilities
  • Successful candidates will play an active role in student activities and will receive a monthly scholarship, on completion of the scheme’s requirement

Application forms will be available on HERE on 2nd March 2015

  • Candidates are chosen on the basis of application form and interview

Scoláireachtaí Bhord na Gaeilge UCD

Teach na Gaeilge 2015-2016 ag ceiliúradh 15 bhliain.

Taithí saoil faoi leith is ea mion- Ghaeltacht UCD, a bunaíodh sa bhliain 2000. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile sa Ghaeilge. Cuireann siad faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mór imeachtaí cultúrtha angus sóisialta. Tairiscíonn Bord na Gaeilge 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar a aghaidh le tograí nua.

  • Is dlite do mhac léinn le Gaeilge líofa atá ag gabháil d’aon chúrsa de chuid UCD cur isteach ar scoláireacht
  • Mairfidh an t-iarrthóir rathúil in ‘Teach na Gaeilge' , Árais Chónaithe Merville, achar nóiméad ó amharclanna, áiseanna spóirt agus ríomhaireachta na hOllscoile
  • Beidh ról lárnach ag an iarrthóir rathúil in imeachtaí na mac léinn agus íoctar scoláireacht míosúil leis an mac ar chomhlíonadh riachtanais na scéime dó, go sásúil
  • Maireann an scoláireacht bliain acadúil amháin. Tá cead ag mic léinn cur isteach ar an scoláireacht arís ina dhiadh sin

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ó www.ucde.ie/bnag ar an 2 Márta 2015

  • Roghnaítear an t-iarrthóir rathúil ar bhonn a fhoirm iarratais agus a agallaimh

Further details:

Clár Ní Bhuachalla, Irish Language Officer,

Bord na Gaeilge UCD, Library Building

University College Dublin

Belfield

Dublin 4

Tel – 01 7167387

E-mail:  oifigeach.gaeilge@ucd.ie

Tulleadh eolais ó

Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge

Bord na Gaeilge UCD, Foirgneamh na Leabharlainne

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath,

Belfield

Baile Átha Cliath 4

Teil: 01 7167387

Ríomhphost oifigeach.gaeilge@ucd.ie

 

What other College Scholarships &

Award Schemes

are out there?

Check here.


The CareersPortal Team