Careers rarely develop the way we plan them. Our career path often takes many twists and turns, with particular events, choices and people influencing our direction.

We asked Karl Curran from Insurance to give some advice for people considering this job:

 

Karl Curran

Associate Director

Insurance

Read more

  Karl Curran
I would highly recommend this job but I’d say to start taking insurance exams as soon as possible and get them done while you’re young.

I’d also recommend talking to as many people in the industry to see what area of insurance you want to go into i.e. Insurer, Broker, Loss Adjuster etc. – they’re very different!
Close

Social?
Social 
The Social person's interests focus on some aspect of those people in their environment. In all cases the social person enjoys the personal contact of other people in preference to the impersonal dealings with things, data and ideas found in other groups.

Many will seek out positions where there is direct contact with the public in some advisory role, whether a receptionist or a counsellor. Social people are motivated by an interest in different types of people, and like diversity in their work environments. Many are drawn towards careers in the caring professions and social welfare area, whilst others prefer teaching and other 'informing' roles.
All Courses
PLC Progression Routes
PLC Points Calculator
CAO Points Calculator
CAO Video Guide

Plunket College 
Athlone IT 
Limerick College of Further Education 
Career Interviews
Sector Profiles
School Subjects (LC)
College Courses
Close
Study Skills
Other
Work Experience (School)
CV & Interview Preparation

Irish Resources for Guidance Counsellors

logo imagelogo image

Irish Resources for Guidance Counsellors


Monday, April 04, 2016 
Irish Resources for Guidance Counsellors

Lá Gairmeacha Agus Cúrsaí 3ú Leibhéal d’iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.

Coláiste na Coiribe, Gaillimh Dé Céadaoin 26 Deireadh Fómhair 2016. 

Gach eolas ó Stiofán Ó Cualáin, Col na Coiribe, stiofan.ocualain@gretb.ie 091-592000.

Agus ...

Áiseanna trí Ghaeilge atá ar fáil do mhúinteoirí gairmthreoir:

Dialann Taithí Oibre 

  • Úsaideann mic léinn an leabhar oibre seo chun taifead a dhéanamh ar a gcuid eispéaras i rith an tsocrúcháin. Chur glaoch ar 01 2090797 chun iad a ordú. 

Suíomh www.saoloibre.ie

  • Is áis trí Ghaeilge an suíomh gréasáin Saoloibre.ie dóibh siúd ar mhian leo a ngairm a phleanáil. Ta go leor eolas úsáideach - is cuma cibé an mac léinn scoile, iarchéimí ollscoile nó duine atá ag smaoineamh ar ghairm a athrú. 

Póstaeir Nua as Gaeilge

  • Ma tá póstaeir ag taestáil uait chur glaoch orainn ar 01 2090797.

Ábhar don OSSP ar shuíomh COGG anseo

Téacsleabhar don ghairmthreoir

  • Amach Anseo – Breandán Ó Dufaigh.

Cairteanna Scileanna Staidéir

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí mhór-réimse oibre ann; Soláthar acmhainní teagaisc, Seirbhísí taca agus Taighde.

Tuilleadh eolais ar shuíomh COGG anseo.