Careers rarely develop the way we plan them. Our career path often takes many twists and turns, with particular events, choices and people influencing our direction.

We asked Mariya Levchuk from McDonald's to give some advice for people considering this job:

 

Mariya Levchuk

Crew Trainer

McDonald's

Read more

  Mariya Levchuk
This is a perfect job for any student - you get flexible hours and your mind switches from the college problems in the friendly atmosphere. This is an opportunity to meet people from different countries, get an insight into their worlds, about their ways. Your work is always well rewarded and appreciated by the management.
Close

Creative?
Creative 
Creative people are drawn to careers and activities that enable them to take responsibility for the design, layout or sensory impact of something (visual, auditory etc). They may be drawn towards the traditional artistic pursuits such as painting, sculpture, singing, or music. Or they may show more interest in design, such as architecture, animation, or craft areas, such as pottery and ceramics.

Creative people use their personal understanding of people and the world they live in to guide their work. Creative people like to work in unstructured workplaces, enjoy taking risks and prefer a minimum of routine.
Career Interviews
Sector Profiles
School Subjects (LC)
College Courses
Close
Study Skills
Other
Work Experience (School)
CV & Interview Preparation

Irish Resources for Guidance Counsellors

logo imagelogo image

Irish Resources for Guidance Counsellors


Monday, April 04, 2016 
Irish Resources for Guidance Counsellors

Lá Gairmeacha Agus Cúrsaí 3ú Leibhéal d’iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.

Coláiste na Coiribe, Gaillimh Dé Céadaoin 26 Deireadh Fómhair 2016. 

Gach eolas ó Stiofán Ó Cualáin, Col na Coiribe, stiofan.ocualain@gretb.ie 091-592000.

Agus ...

Áiseanna trí Ghaeilge atá ar fáil do mhúinteoirí gairmthreoir:

Dialann Taithí Oibre 

  • Úsaideann mic léinn an leabhar oibre seo chun taifead a dhéanamh ar a gcuid eispéaras i rith an tsocrúcháin. Chur glaoch ar 01 2090797 chun iad a ordú. 

Suíomh www.saoloibre.ie

  • Is áis trí Ghaeilge an suíomh gréasáin Saoloibre.ie dóibh siúd ar mhian leo a ngairm a phleanáil. Ta go leor eolas úsáideach - is cuma cibé an mac léinn scoile, iarchéimí ollscoile nó duine atá ag smaoineamh ar ghairm a athrú. 

Póstaeir Nua as Gaeilge

  • Ma tá póstaeir ag taestáil uait chur glaoch orainn ar 01 2090797.

Ábhar don OSSP ar shuíomh COGG anseo

Téacsleabhar don ghairmthreoir

  • Amach Anseo – Breandán Ó Dufaigh.

Cairteanna Scileanna Staidéir

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí mhór-réimse oibre ann; Soláthar acmhainní teagaisc, Seirbhísí taca agus Taighde.

Tuilleadh eolais ar shuíomh COGG anseo.