Back to Articles

Ag déanamh Iarrtais i gcomhair Post/ CV

Curriculum Vitae

 

Sonraí Pearsanta                            

Ainm: Dáta Breithe:

 

Seoladh:                                                                  Aois:

Sonraí Teangmhála:

 

Uimhir Baile:                                                  Fón Póca:

R-Phost

 

 

Scileanna agus Cáilíochtaí

Díriú ar scileanna agus cáilíochtaí pearsanta. Is féidir leat ráiteas gearr a dhéanann achoimre ar scileanna agus cáilíochtaí pearsanta a scríobh anseo.

 

Oideachas/Cáilíochtaí

Ainm scoileanna agus blianta a d’fhreastail siad orthu; dátaí scrúdaithe, ábhair, lena n-áirítear leibhéil agus gráid anseo. An Teastas Sóisearach (torthaí) a

 

Taithí Oibre

Tosaigh leis an socrúchán oibre/fostaíochta is déanaí ag tabhairt ainmneacha na fostaíochta, ainm agus seoladh an fhostóra. Tabhair achoimre gearr ar fhreagrachtaí.

 

Éachtaí

Tabhair eolas faoi éachtaí ar leith. D’fhéadfadh baint a bheith aige seo leis an scoil, nó le héachtaí spóirt nó pearsanta.

 

Suimeanna agus Caitheamh Aimsire

Roghnaigh samplaí a thaispeánann scileanna nó inniúlachtaí d’fhostóir ionchasach.

 

Eolas breise

Aon eolas breise a d’fhéadfadh tacaíocht a thabhairt do do iarratas ar nós ballraíocht in eagraíocht nó an cumas teanga eile a labhairt.

 

Moltóirí

Is féidir leat ainmneacha, teidil poist, seoltaí agus uimhreacha gutháin moltóirí a thabhairt. Glacfar le ráiteas ar nós “Ainmneacha agus mionsonraí teagmhála moltóirí atá ar fáil má iarrtar iad”

 

 

 

 

Back to top