Gaelcholaiste Luimnigh | Guidance & Counselling 

Guidance and Counselling

Gaelcholaiste Luimnigh

Welcome to our Guidance Counselling Website!Fáilte chuig ár Suíomh Gréasáin Gairmthreorach

Recent DownloadsNithe a Íoslódáladh le Déanaí

JC
Árachas i gComhair Taithí Oibre 2018Arachas i gcomhair taithí oibre
GairmeachaLeabhrán iontach ar Roghanna
Excellent Booklet on Future Options
Scileanna StaidéarLeabhrán iontach ar nósanna staidéar
Excellent Booklet on Study Skills
Ag bogadh ó Bhunscoil go dtí an Mhéanscoil - The Transition to Second Level. Leabhrán iontach faoin na deacrachtaí ag bogadh go dtí an Mhéanscoil
Excellent booklet on the the transition to Second Level
Cur i Láthair LeigheasMá theastaíonn uait fail amach faoi Leigheas agus a bheith mar dhochtúir féach ar seo
More downloadsÍoslódácha


                                Fáilte Chuig an Roinn Treoir

Tagraíonn Treoir i nGaelcholáiste Luimnigh do a sholáthraítear i bproiséas forbartha na ndaltaí. Cabhraíonn na heispéiris seo le daltaí scileanna féinbhainistíochta a fhorbairt a chabhróidh leo roghanna agus cinntí éifeachtúla a dhéanamh ina saol. Tá trí réimse ar leithligh, ach idirnasctha, mar chuid den treoir:

  • Forbairt Phearsanta agus Shóisialta
  • Treoir oideachais
  • Gairmthreoir

Is cuid lárnach de chlár treorach na scoile í an chomhairleoireacht agus tairgtear í mar chuid de phróiseas foghlama forbartha agus ag tréimhsí géarchéime pearsanta freisin. Féadtar páirt a ghlacadh ann i ngrúpa nó go haonaránach. D’fhéadfadh comhairleoireacht phearsanta, comhairleoireacht oideachais, comhairleoireacht gairme nó meascán díobh seo bheith mar chuid den chomhairleoireacht.

Tugann an plean aghaidh ar riachtanais treorach na mac léinn ar fad ag gach leibhéal sa scoil. Toisc go mbaineann treoir leis an scoil ar fad, bíonn baint ag an bplean le lucht bainistíochta agus le foireann na scoile i gcoitinne.

Creidtear i nGaelcholáiste Luimnigh go bhfuil dhlúthbhaint idir aidhmeanna agus cuspóirí an pholasaí treoraigh agus aidhmeanna ginearálta na scoile.

O bhunaíodh an Ghaelcholáiste bhí an bhéim ar thréadchúram na ndaltaí agus dul chun cinn pearsanta, sóisialta agus intleachtúil na ndaltaí mar atá leagtha amach in Aidhmeanna na scoile.

Déanfaimid iarracht pearsantacht iomlán an dalta a fhorbairt, a dtuiscint ar an gceart, ar an léann, ar an tsaoirse ar an bhféinsmacht agus comhbhá le daoine eile.

Léirimid san oideachais a chuirimid ar fáil gur tábhachtaí linn na torthaí scrúduithe go sroiceann gach dalta buaic a chumas féin I dtimpeallacht taitneamhach, chairdiúil. Ní hamhán ó thaobh ábhar acadúla de ach go mbíonn teacht acu freisin ar ghnéithe eile den oideachais atá tábhachtacht d’fhorbairt an duine – trí sport, drámaíocht, ceol, díospóireacht, eolaíocht agus mar sin de.

 

 

 

 

Quick Links from CareersPortal.ieNaisc Ghasta ó Saoloibre.ie

Back to top